BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

  • IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA ZA RADNA MESTA I RADNU OKOLINU

  • IZRADA PRAVILNIKA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

  • OBUKA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

  • PRUŽANJE USLUGA LICA ZA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJE NA RADU

  • PRUŽANJE USLUGA KOORDINATORA ZA PROJEKTOVANJE I PRI IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA

ZAŠTITA OD POŽARA

  • IZRADA PROGRAMA OBUKE ZAŠTITE OD POŽARA

  • IZRADA PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA SA PLANOM EVAKUACIJE

  • OBUKA ZAPOSLENIH IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA