MKS Protecta je licencirano preduzeće za obavljanje poslova iz oblasti "Bezbednost i zdravlje na radu".

Company's license       

Među zaposlenima, MKS Protecta ima iskusne stručnjake iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, sa položenim stručnim ispitima, diplomirane inženjere mašinstva, građevinarstva, geologije, koji svojim angažmanom mogu da Vam pomognu od koordinacije u procesu projektovanja, preko koordinacije u toku izvođenja radova, kao i u izradi svih zakonskih akata, vođenju neophodne evidencije iz BZR, kao i stručnim savetima.


Slavodar Vukovic    Aleksandar Milanovic    Milorad Kadic   Melita Živković

Uverenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu


Slavodar Vukovic    Milorad Kadic   Melita Živković   Srđan Jovanović

Uverenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje poslova koordinatora za projektovanje i izvođenje radova.


   

Druga uverenja (protivpožarna zaštita, ispitivanje opreme za rad).