Reference : Koordinacija BZR na gradilištima

Završeni radovi: 

1.       Izgradnja Centra za sport i rehabilitaciju OSI, Kragujevac,

2.       Sanacija fasade na poslovnom objektu “A” u bloku 20, Beograd (Mala kula),

3.       Izgradnja stambenog objekta rezidencijalnog tipa u Beogradu, Užička 20,

4.       Izgradnja privremenog objekta saobraćajne namene u okviru projekta „Beograd na vodi“ – dolazni peroni Autobuske stanice Beograd,

5.       Radovi na tekućem održavanju fasade zgrade Ekonomskog fakulteta u Beogradu,

6.       Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija krovne konstrukcije zgrade zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, Durmitorska 9, Beograd

7.       Adaptacija poslovnog prostora Javne medijske ustanove RTS, Beograd, Takovska 10, 5. sprat,

8.       Investiciono održavanje hotela “Holiday inn”, Beograd,

9.       Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija krovne konstrukcije, međuspratne konstrukcije tavana i balkona prema Balkanskoj ulici, zgrade CIK-a, Terazije 26, Beograd,

10.   Izgradnja stambenog objekta spratnosti Su+Pr+3+Ps u Beogradu, Žarka Vukovića - Pucara br. 35,

11.   Investiciono održavanje i uređenje poslovno proizvodne zgrade, Dunavska 78, Beograd,

12.   Zamena liftova u PC Apartmani i Poslovni prostori, Novi Beograd, ul. Vladimira Popovića 6

13.   Izgradnja trenč silosa i nadstrešnice platoa za telad na farmi krava Petrović salaš, Stara Pazova,

14.   Sanacija i restauracija objekta Železničke stanice, Beograd, Savski trg 2.

15. Izgradnja Distributivnog centra u Novoj Pazovi na KP 5643/15, K.O. Nova Pazova,

16. Adaptacija i rekonstrukcija Odeljenja neonatologije u GAK "NARODNI FRONT", Beograd

17. Rušenјe i uklanјanјe nepokretnosti i formiranјe privremenih pristupnih saobraćajnica na adresi Deligradska 40, Beograd - Tiršova 2

Radovi u toku: 

1.       Rekonstrukcija objekata na katastarskoj parceli 2260, između pešačkih ulica Čika Ljubina 9 (Po+P+4), i Kneza Mihaila 20 (P+3), Beograd,

2.       Izgradnja peronskog prostora - staničnog platoa na KP 2896/96 KO Novi Beograd, - nova Autobuska stanica,

3.       Izgradnja saobraćajnica oko autobuske stanice u bloku 42, Novi Beograd,

4.       Izgradnja štale za junad na farmi krava Petrović salaš